Atspausdinta iš: http://litua.com/lt.php/zinios/broliai_seserys_imkit_mane_ir_skaitykit_-_www.litua.com

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit - www.Litua.com

Atskirose JAV vietovėse slopstant lietuviškai veiklai, vis dėlto išlieka lietuviško bendravimo poreikis, kurį norint patenkinti tenka ieškoti ir bendrauti su toliau gyvenančiais tautieciais. Nors ir virtualiai, bet vis tiek malonu yra pasijausti didesnės bendruomenės nariu.

Pasinaudojant šiuolaikinių technologijų galimybėmis Jums pristatome JAV lietuvių portalą

www.litua.com

kuris, skirtingai nuo kitų egzistuojančių JAV lietuviškų tinklapių, apima ir aprašo VISAS JAV LIETUVIŲ VIETOVES ir VISAS VEIKLOS SRYTIS, kuriose vyksta kas nors JAV lietuviško. Visa ši informacija pateikiama ir pakartojama skirtingais pjūviais – pagal vietoves ir pagal veiklos pobūdžius.

Šiais laikais į JAV atvyksta nemažai žmonių iš Lietuvos, vyksta mokslinės ir kitokios konferencijos, Lietuvoje gyvenantiems žmonems apie JAV lietuvius irgi dažnai yra reikalinga įvairi informacija. Todel manome, kad www.litua.com - JAV lietuvių žinynas yra visų mūsų Garbės reikalas ir tikimės, kad įvairiose vietovėse gyvenantys lietuviai (nesvarbu ar jie yra kažkokios organizacijos lyderiai, aktyvistai ar tik renginių dalyviai) bus supratingi ir pasidalins trūkstama informacija apie jūsų vietovėje  egzistuojančią lietuvybės organizaciją.

Lietuviškai veiklai JAV ypač svarbi yra visus pasiekianti informacija. Pasitelkdami technines interneto galimybes bendram JAV visų lietuvių naudojimui pateikiame AUTOMATIZUOTĄ JAV LIETUVIŠKŲ RENGINIŲ SISTEMA:

www.litua.com/lt/renginiai

Šią sistemą atiduodame bendrai nuosavybei – visi norintys ir galintys yra kviečiami BENDRAI VEIKLAI – t.y. tapti jūsų vietovės informacijos internete šeimininkais. Nepriklausomai nuo Jūsų patrirties ir darbo su kompiuteriais įgudžių, kiekvienas iš Jūsų galite buti apmokytas tą daryti ir Jums bus suteikti įėjimo ir valdymo slaptažodžiai. Vieninga JAV lietuvių RENGINIŲ sistema nebus kieno nors redaguojama, kam nors pavaldi ar kam nors atsakinga – atskiri atskiros vietovės žmonės bus savo informacijos ir atsakomybės šeimininkais.

Bendras, kad ir nedidelis darbas, dažnai apjungia žmones naujam bendravimui ar suteikia naujos naudingos patirties. Todėl kviečiame visus į bendrą JAV lietuvybės palaikymo informacinę sistemą, kuri dar kartą pabrežiame yra visų JAV lietuvių nuosavybė ir atsakomybė.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti