Atspausdinta iš: http://litua.com/lt.php/zinynas/mokyklos

Lituanistinės mokyklos ● Lithuanian Schools

Veikiančios lituanistinės mokyklos JAV 2007-2008 m.m.
Lithuanian Weekend Schools in USA

NewEngland States - Connecticut, Massachusetts

Atlantic States - New York, New Jersey, Pennsylvania, District of Columbia

Midwest States - Illinois, Indiana, Michigan, Ohio

Central States - Minnesota, Nebraska

South States - Florida, Georgia, North Carolina, Texas

Western States - California, Colorado

Naujos mokyklos

Uždarytos mokyklos

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>
www.svietimotaryba.org,   http://javlb.org/liet_mok_en.php
Informacija apie JAV lituanistines mokyklas JAV LB  ir Švietimo Tarybos svetainėse

LB Švietimo Tarybos pirmininkė /Chair
Daiva Navickienė, (508) 998-9351, donavickas95@hotmail.com
Viso JAV dabar veikia 35 lietuviškos mokyklos


◙    New E N G L A N D

-----------------------
>> Connecticut

Atgimimo lituanistinė mokykla, New Britain
"Atgimimas" Lithuanian Saturday School in New Britain

Šv. Andriaus bažnyčia /St. Andrew Church
396 Church St., New Britain, CT 06050
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Vedėja /Director - Aelita Bagdonienė
Tel.: (860) 404-8953, (860) 404-8093, bagdoniene@sbcglobal.net
Mokytojų - 3; Lanko vaikai 4 ... 12 m. ir suaugusieji - viso 20 asm.

----------------------------
>>  Massachusetts

Bostono lituanistinė mokykla, Boston
Lithuanian Saturday School in Boston

www.blsm.org
St. Mary of the Hills Church
250 Brook Rd., Milton, MA
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Rita Štuopienė
Tel.: (781) 821-5973, ritastuopis@verizon.net
Mokytojų - 14; Lanko vaikai 4 ... 14 m. ir suaugusieji - viso 80 asm.


◙    ATLANTIC

------------------
>> New York

Maironio lituanistinė mokykla, New York, Maspeth
"Maironis" Lithuanian Saturday School in New York

www.nymaironiomokykla.org
Viešpaties Atsimainymo bažnyčia /Church of the Transfiguration
64-31 Perry Ave., Maspeth, New York 11378
Šeštadieniais: 9:45 a.m. - 1:15 p.m.

Vedėja /Director - Audrė R. Lukoševičiūtė
Tel.: (718) 849-6083, audre-L@att.net
Mokytojos - 13 + 2 padėjėjai; Lanko vaikai 3 ... 16 m. ir suaugusieji - viso 68 asm.

Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla, Long Island (New York)
"Aleksandra Kazickas" Lithuanian Saturday School in Long Island

www.akazickasls.org
Grace Episcopal Church
573 Roanoke Ave, Riverhead, NY 11901
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Neila Baumilienė
Tel.: (631) 204-1329, neilabaumiliene@hotmail.com
Mokytojos - 5; Lanko vaikai 3 ... 16 m. - viso 33 asm.

Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla, Rochester
"Edvardas Gervickas" Lithuanian Saturday School in Rochester

Our Lady of Lourdes Church
165 Rhinecliff Ave. x 150 Varinna Dr., Rochester, NY 14618
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 11:15 a.m.

Vedėja /Director - Aušra Clifford
Tel.: (585) 227-5018, ausramike@hotmail.com
Mokytojos - 4; Lanko vaikai 5 ... 14 m. - viso 10 asm.

-----------------------
>>  New Jersey

Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė mokykla, Elizabeth
"Dr. Vincas Kudirka" Lithuanian Saturday School in Elizabeth

www.njlituanistine.org
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia /St. Peter & Paul Church
211 Riplay Place, Elizabeth, NJ 07206
Sekmadieniais: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

Vedėja /Director - Laima Liutikienė
Tel.: (973) 371-1517, laimal74@yahoo.com
Mokytojos - 5; Lanko vaikai 3 ... 11 m. ir suaugusieji - viso 25 asm.

-------------------------
>> Pennsylvania

Vinco Krėvės lituanistinė mokykla, Philadelphia
"Vincas Krėvė" Lithuanian Saturday School in Philadelphia

www.phillylac.org/VK/default.htm
Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčia /St. Andrew lithuanian Church
1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130
Sekmadieniais: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
su pertrauka 10:30 a.m. lietuviškoms Šv. mišioms

Vedėja /Director - Jūratė Vrubliauskienė
Tel.: (215) 964-0499, vrubliauskiene@yahoo.com
Mokytojos - 2+2; Lanko vaikai 3 ... 14 m. - viso 15 asm.

----------------------------------
>> District of Columbia

Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla, Washington, D.C.
"Maironis" Lithuanian Saturday School in Washington, D.C.

www.dclac.org/kdlm.html
St. Elizabeth Catholic Church & School
917 Montrose Rd., Rockville, MD 20852
Šeštadieniais: 9:30 a.m. - 1:15 p.m.

Vedėja /Director - Ilona Verbušaitienė
Tel.: (202) 679-2800, (703) 827-4063, ilonav@mail.com
Mokytojos - 10; Lanko vaikai 2 ... 15 m. ir suaugusieji - viso 83 asm.


◙    MIDWEST

--------------
>> Illinois

Pedagoginis lituanistikos institutas, Chicago, Gage Park
Lithuanian Pedagogical Institute in Chicago

Jaunimo Centras (JC)
5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Kristina Lapienytė
Tel.: (773) 434-4545d, lapienyt@hotmail.com, info@lithuanianresearch.org
Aukštesniojo lygio mokymo institucija; Mokytojų - 4; Studentų - 6

Čikagos lituanistinė mokykla, Chicago, Gage Park
Lithuanian Saturday School in Chicago

www.cikagoslituanistinemokykla.org
Jaunimo Centras (JC)
5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Šeštadieniais: 8:30 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Jūratė Dovilienė
Tel.: (630) 832-6331, jurate124@yahoo.com
Administratorė - Virginija Buzėnienė; Mokoma lietuvių kalbos, literatūros, geografijos, istorijos,
tautodailės, tautinių šokių bei dainavimo, iškalbos meno

Mokytojų (su visais padėjėjais) - 50; Veikia ikimokyklinis skyrius, pradinė bei aukštesnioji mokyklos
Lanko 320 vaikai - nuo 3 m. (kiškiai) iki 10 klasės. (viso 15 klasių)

Maironio lituanistinė mokykla, Lemont
"Maironis" Lithuanian Saturday School in Lemont

Pasaulio Lietuvių Centras (PLC)
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel: (630) 257-0888, http://lithuanianworldcenter.org
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Audronė Elvikienė
Tel.: (630) 435-6349n, (630) 257-0888m, audronee@gmail.com
Mokytojų (su visais padėjėjais) - 59; Lanko vaikai nuo 4 m. iki 16 m. amžiaus
Mokosi 512 vaikų. Yra 10 skyrių, kiekvieno skyriaus – po dvi klases

Gedimino lituanistinė mokykla, Mundelein
"Gediminas" Lithuanian Saturday School in Mundelein

St Andrews Lutheran Church
10 S Lake St., Mundelein, IL 60060
Tel.: (847) 566-8081, www.standrewmundelein.org
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Irena Rutkauskienė
Tel.: (847) 537-6829, irsokis@yahoo.com
Mokytojos - 10; Lanko vaikai 4 ... 15 m. - viso 65 asm.

Rasos lituanistinė mokykla, Naperville
"Rasos" Lithuanian Saturday School in Naperville

St. Timothy Lutheran Church
Tel.: (630) 355-1330, www.sttimothylutheran.com
1313 N Mill St., Naperville, IL 60563

Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Jūratė Liutkienė
Tel.: (630) 440-1090, jurate2@hotmail.com
Mokytojos - 6; Lanko vaikai 5 ... 14 m. - viso 55 asm.

Žiburėlio Montessori lituanistinė mokykla, Lemont
"Žiburėlis" Lithuanian Saturday School in Lemont

Pasaulio Lietuvių Centras (PLC)
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel: (630) 257-0888, http://lithuanianworldcenter.org
Vaikams nuo 3 iki 6 metų; Tel.: (630) 257-8891
Rytinė pamaina: I - V = 8:30 a.m. - 11:30 p.m.
Popietinė pamaina: II - IV = 12:00 p.m. - 3:00 p.m.

Vedėja /Director - Žibutė Mačiulienė
Tel.: (630) 734-0023n, (630) 257-8891d, zmaciulis@yahoo.com
Mokytojos - 5; Vaikų - 50; Veikia nuo 1983 m.

Pipirų lituanistinis ratelis, Lemont
"Pipirai" Lithuanian Saturday School in Lemont

Pasaulio Lietuvių Centras (PLC)
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel: (630) 257-0888, http://lithuanianworldcenter.org
4 kartus savaitėje - I, II, III, V
9:30 a.m. - 11:30 a.m
.
III - 12:00 p.m. - 2:00 p.m.

Vedėja /Director - Elena Reklaitytė
Tel.: (708) 403-7858n, (708) 602-0740m, ill1n1@comcast.net
Administratore /Administrator - Ingrida Naudžiūtė
Tel.: (312) 621-4824d, igrida.naudzius@willis.com ?
Vaikams nuo 1,5 iki 4 metų; Mokytojos - 1; Vaikų - 55

Spindulėlio lituanistinis darželis, Oak Lawn
"Spindulėlis" Lithuanian Saturday School in Oak Lawn

Ziono evangelikų lietuvių liuteronų bažnyčia
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
4 kartus savaitėje: 9:30 a.m. - 11:30 a.m.

Vedėja /Director - Rūta Drukteinienė
Tel.: (708) 422-1433d, ziolithlutheran@aol.com ?
Vaikams nuo 3 iki 5 metų; Mokytojos - 4+2; Vaikų - 30

Žiburio lituanistinė mokykla, St. Louis East
"Žiburys" Lithuanian Saturday School in Glen Carbon

<> Church
<>, Glen Carbon, IL
<>
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Jurgita Piotrowski
Tel.: (618) 288-0172, jurgita_gp@yahoo.com
117 Bayhill Rd., Glen Carbon, IL 62034
Mokytojos - ??; Lanko vaikai 4 ... 14 m. - viso ?? asm.

----------------
>>  Indiana

Indianapolio lituanistinė mokykla, Indianapolis
Lithuanian Saturday School in Indianapolis

www.indylt.org
www.facebook.com/IndianapolioLituanistineMokykla
Trader's Point Academy
6600 Indianapolis Rd, Whitestown, IN 46075-9516
Tel.: (317) <><>
Kas antra šeštadienį: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Inga Paegle
Tel.:  (317) 641- 5277, school@indylt.org
Šešios vaikų klasės,  taip pat yra suaugusiu klasė.
Mokytojos - 8; Lanko vaikai 3 ... 16 m. - viso 28 asm.

------------------
>> Michigan

Žiburio lituanistinė mokykla, Detroit
"Žiburys" Lithuanian Saturday School in Detroit

St. Divine Providence Church
25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48034
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Vida Pekorienė
Tel.: (734) 367-9979, vpeck3@yahoo.com
Mokytojos - 18; Lanko vaikai 4 ... 14 m. - viso 60 asm.

------------
>> Ohio

Aušros aukštesnioji lituanistinė mokykla, Cleveland
"Aušra" Lithuanian Saturday School in Cleveland

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia
Our Lady of Perpetual Help Church
18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Vedėja /Director - Vida Bučmienė
Tel.: (216) 481-0653
Mokytoja - 1; Lanko suaugusieji - viso 21 asm.

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Cleveland
"St. Casimir" Lithuanian Saturday School in Cleveland

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia
Our Lady of Perpetual Help Church
18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

Vedėja /Director - Aida O'Meara
Tel.: (440) 209-8160, omearaiv@yahoo.com
Mokytojos - 12; Lanko vaikai 4 ... 14 m. - viso 45 asm.

Tėvynės Žiburėliai lituanistinis darželis, Cleveland
"Tėvynės Žiburėliai" Lithuanian Saturday School in Cleveland

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia
Our Lady of Perpetual Help Church
18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119
Antradieniais: 9:30 a.m. - 12:30 p.m.

Vedėja /Director - Aida O'Meara
Tel.: (440) 209-8160, omearaiv@yahoo.com
Mokytojos - 2; Lanko vaikai 0,5 - 5 m. - viso 12 asm.

Aitvaras lituanistinė mokykla, Cincinnati
"Aitvaras" Lithuanian Saturday School in Cincinnati

Gyvenamasis namas
1526 Pullan Ave., Cincinnati, OH 45223
Šeštadieniais: 1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Vedėja /Director - Kristina Parrott
Tel.: (859) 468-8272, kristinap@fuse.net
Mokytojos - 4; Lanko vaikai 3 ... 13 m. - viso 16 asm.


◙    CENTRAL

---------------------
>>  Minnesota

Martyno Mažvydo lituanistinė mokykla, St. Paul
"Martynas Mažvydas" Lithuanian Saturday School in St. Paul

www.lacmn.org
Prince of Peace Lutheran Church
1381 Summit Circle, West St. Paul, MN 55118
Sekmadieniais: 5:30 p.m. - 8:30 p.m.

Vedėja /Director - Rasa Jakštienė
Tel.: (651) 552-2051, rasa_jakstiene@hotmail.com
1381 Summit Circle, West St. Paul, MN 55118
Mokytojos - 2; Lanko vaikai 3 ... 15 m. - viso 30 asm.

-------------------
>> Nebraska

Omahos lituanistinė mokykla, Omaha
Lithuanian Saturday School in Omaha

St. Anthony Lithuanian Church
5320 So. 31st St., Omaha, NE 68107
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Vedėja /Director - Irena Gartigaitė
Tel.: (402) 731-1069, igartigas@aol.com, gartigas@homerelay.net
Mokytojos - 2; Lanko vaikai 4 ... 14 m. - viso 12 asm.


◙    SOUTH

---------------
>> Florida

Saulės lituanistinė mokykla, St. Petersburg
"Saulė" Lithuanian Saturday School in St. Petersburg

Lietuvių klubas
4880 46th Ave North, St. Petersburg, FL 33714
Tel.: (727) 525-2924
Šekmadieniais: 9:30 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Edita Navickienė
Tel.: (727) 323-2557, tiule11@yahoo.com
Mokytojos - 4; Lanko vaikai 4 ... 14 m. - viso 19 asm.

"Saulėtas Krantas" lituanistinė šeštadieninė mokykla, Boynton Beach
"Sunny Coast" Lithuanian Saturday School in Boynton Beach

www.floridoje.com/mokyklele.htm
United Methodists Church
101 N Seacrest Blvd, Boynton Beach, Florida 33435
Šeštadieniais: 1:00 a.m. - 2:00 p.m.
www.google.com/calendar/render?tab=mc&gsessionid=FngVUdEENQuoKjxaMlJgUQ

Vedėja /Director - Inga Baniotienė
Tel.: (561) 207-0433m, Ingabaniotiene@yahoo.com, lithuaniancentre@gmail.com
3338 Blue Fin Dr., West Palm Beach, FL 33411
Mokytojos - 3+1; Lanko vaikai 4 ... 14 m. - viso 12 asm.

Ąžuoliuko lituanistinė mokykla, Fort Myers /Cape Coral
"Ąžuoliukas" Lithuanian Saturday School in Fort Myers

www.freewebs.com/zinialapis
Cypress Lake Presbyterian Church
8260 Cypress Lake Drive, Fort Myers, FL 33919
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Inga Balčiūnienė
32 NE 20th Ct., Cape Coral, FL 33909
Tel.: (239) 573-4242, ingaflorida@yahoo.com
Mokytojos - 3; Lanko vaikai 3 ... 16 m. - viso 12 asm.

-----------------
>>  Georgia

Saulės lituanistinė mokykla, Atlanta
"Saulė" Lithuanian Saturday School in Atlanta

Catholic Church of St. Ann
4905 Roswell Rd., Marietta, GA 30062
Tel.: (770) 552-6400, www.st-ann.org
Kas 2-rą šeštadienį: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

Vedėja /Director - Audronė Durham
Tel.: (770) 795-7952, audronev@yahoo.com
Mokytojos - 4; Lanko vaikai 4 ... 14 m. - viso 20 asm.

---------------------------
>>  North Carolina

Gintarėlio lituanistinė mokykla, Durham /Raleigh
"Gintarėlis" Lithuanian Saturday School in Morrisville

www.nclietuviai.com
Cedar Fork Community Center
1050 B Town Hall Dr., Morrisville, NC 27560
Šeštadieniais: 10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Koordinatoriai /Coordinators:
Dalia Juzumienė ir Enrikas Vainorius
Tel.: (919) 387-9081 , juzumai6@yahoo.com
enrikas@streamlogistics.com, enrikas@ratasinc.com
Mokytoja - Laura Juknaitė-Grari
Tel.: (919) 601-6220, laura_juknaite@yahoo.com
Lanko vaikai 2 ... 13 m. - viso 22 asm.

--------------
>>  Texas

Saulės lituanistinė mokykla, Houston
"Saulės" Lithuanian Saturday School in Houston

http://houstonlithuanians.org
Houston Public Library, Kendall Branch
14330 Memorial Dr., Houston, TX 77079
Tel.: (832) 393-1880, www.hpl.lib.tx.us/branches/ken_home.html
Šeštadieniais: 10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Vedėja /Director - Kristina Andrijauskaitė
Tel.: (713) 702-2104, kristina_andrijauskaite@yahoo.com
2215 Avenida La Quinta St. , Apt. 2208, Houston, TX 77077
Mokytojos - 2; Lanko vaikai 3 ... 12 m. - viso 11 asm.


◙    WESTERN

-------------------
>> California

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles
"St. Casimir" Lithuanian Saturday School in Los Angeles

www.lamokykla.com
St. Casimir Church
2718 St. George St., Los Angeles, CA 90027
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:15 p.m.

Vedėja /Director - Marytė S. Newsom
Tel.: (310) 553-2836, (310) 556-0927, marytens@hotmail.com
Mokytojos - 22; Lanko vaikai 4 ... 18 m. ir suaugusieji - viso 130 asm.

Bernardo Brazdžionio lituanistinė mokykla, San Diego
"Bernardas Brazdžionis" Lithuanian Saturday School in San Diego

www.lithsd.com
St. <> Church
<> Ave., San Diego, CA 92120
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Vedėja /Director - Gailė Rasienė
Tel.: (619) 318-9157, gaile@losengineering.com
Mokytojos - 5; Lanko vaikai 4 ... 14 m. ir suaugusieji - viso 30 asm.

Lituanistinė mokykla Genys, San Francisco
"Genys" Lithuanian Saturday School in San Francisco

Ofisų centras
2 Connecticut St., San Francisco, CA 94107
Gyvenamas namas
6115 Ocean View dr, Oakland CA 94618
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Vedėja /Director - Virgilija Tali
Tel.: (408) 482-3677, virgilijatali@msn.com
Mokytojos - 3; Lanko vaikai 8 ... 13 m. - viso 16 asm.

-------------------
>> Colorado

Vyturelių lituanistinė mokykla, Denver
"Vytureliai" Lithuanian Saturday School in Denver

Glendale Community Center, Public Library
999 S. Clermont St. # 4, Glendale, CO 80246
Tel.: (303) 691-0331
Trečiadieniais: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.

Vedėja /Director - Regina Sabaliauskienė
Tel.: (303) 674-9856, baltdesign@gmail.com
Mokytojos - 4; Lanko vaikai 2 ... 14 m. - viso 19 asm.


        2006 - 2007 m. JAV pradėjo veikti šios naujos lietuviškos mokyklos

NY - Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla, New York, Long Island
        573 Roanoke Ave, Riverhead, NY 11901

NY - Edvardo Gervicko lituanistinė mokykla, Rochester
        165 Rhinecliff Ave. x 150 Varinna Dr., Rochester, NY 14618
 
IL - Rasos lituanistinė mokykla, Naperville
      1313 Mill St., Naperville, IL 60563
 
IN - Indianapolio lituanistinė mokykla, Indianapolis
      1500 W. 86th St. Indianapolis, IN 46260
 
FL - Saulėto kranto lituanistinė mokykla, West Palm Beach
        101 N Seacrest Blvd, Boynton Beach, Palm Beach, Florida 33435
 
FL - Ąžuoliuko lituanistinė mokykla, Fort Myers,
        8260 Cypress Lake Drive, Fort Myers, FL 33919

NC - Gintarėlio lituanistinė mokykla, Morrisville
         1050 B Town Hall Dr., Morrisville, NC 27560

OH - Aitvaras lituanistinė mokykla, Cincinnati
        1526 Pullan Ave., Cincinnati, OH 45223

TX - Saulės lituanistinė mokykla, Houston
        14330 Memorial Dr., Houston, TX 77079

CA - Lituanistinė mokykla Genys, San Francisco
         2 Connecticut St., San Francisco, CA 94107

CO - Vyturelių lituanistinė mokykla, Evergreen
          30268 Isenberg Lane, Evergreen, CO 80439

FL - Po dviejų metų pertraukos 2007 m. buvo atgaivinta
        Saulės lituanistinė mokykla, St. Petersburg
        4880 46th Ave North, St. Petersburg, FL 33714

        2006 m. JAV užsidarė šios lietuviškos mokyklos

MD - Karaliaus Mindaugo mokykla, Baltimore
xxx (804 Warwik Rd., Baltimore, MD 21229)
Šeštadieniais: 8:45 a.m. - 12:00 p.m.
Administratorė /Director - Danelė Vidutienė
Tel.: (410) 496-8430, btutinas@goucher.edu
Mokytojos - 6; Lankė vaikai 4 - 14 m. - viso 16 asm.

        2007 m. JAV užsidarė šios lietuviškos mokyklos

IL - Kovo 11-sios lituanistinė mokykla, Plainfield
Gyvenamas namas
5303 Sunmeadow Dr., Plainfield, IL 60544
Šeštadieniais: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
Vedėja /Director - Violeta Pakalniškienė
Mokytojos - 5; Lanko vaikai 4 - 14 m. - viso 9 asm.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti