Atspausdinta iš: http://litua.com/lt.php/zinynas/plc

Pasaulio lietuvių centras (PLC) ● Lithuanian World Center

http://lithuanianworldcenter.org
Įsteigtas - 1988 m.

14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tel.: (630) 257-8787, lwcplc@sbcglobal.net

Darbo valandos: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
 
PLC administratorė - Rasa Leitenantienė

Tarybos pirmininkas - Paulius Majauskas, <>
 Valdybos pirmininkas - Ignas Budrys, <>

PLC komplekso STRUKTŪRA

1) Jaunimo rūmai - talpinantys iki 800 žmonių; scena, dvi pilnos krepšinio aikstelės su švieslentėmis
2) Didžioji salė - 350 sėdimų vietų prie stalų, pakyla muzikai, programai, 2 barai
3) Lietuvių Fondo salė - 300 sėdimų vietų prie stalų, scena, baras, krepšinio aikstelė
4) Bočių menė - 100 sėdimų vietų prie stalų, baras
5) Konferenciju kambarys
6) Sodas gegužinėms ąžuolų pavėsyje
7) Lietuvių dailės muziejus
8) Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija
9) Lietuvių Fondas
10) Gyvenamieji butai

  Daugiau informacijos galite rasti PLC tinklalapyje
http://lithuanianworldcenter.org

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti